Akustik Rapor ve Akustik Proje

YENİ BİNALARDA VE ESASLI TADİLATLARDA AKUSTİK RAPOR OLMADAN RUHSAT ALMAK MÜMKÜN OLMAYACAK.

 

YÖNETMELİĞİN ADI NEDİR?

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik.

AKUSTİK PROJE VE AKUSTİK RAPOR

Yönetmeliğin kapsadığı yapılar; yeni yapılar, kullanım amacı değiştirilmek istenen mevcut bina ve tesisler, esaslı tadilat projeleridir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olmaması halinde yapı ruhsatı verilmemektedir. Projenin ilgili kurum tarafından onayı aldıktan sonra, projeye uygun imalat yapılmadığının tespiti halinde, binaya yapı kullanma izin belgesi verilmemektedir.

AKUSTİK RAPOR

Mimari akustik rapor nedir?

Mimari akustik rapor; mekanların gürültüye hassasiyet yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ses, titreşimler, darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değer ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren teknik bir dizi detay, hesap ve tablolardan oluşur.

Bina akustik raporu açıklama ve uygulama kılavuzuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

Akustik rapor hangi yapılar için zorunludur?

Aşağıdaki binalar için proje müellifi mimar veya akustik uzman (D-1 sertifikalı) tarafından  akustik rapor hazırlanabilir;

– Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden az katlı konutlar,

– Toplam inşaat alanı, 2000 m2 den küçük, ikiden az katlı tek işlevli, konser salonu, tiyatro salonu, konferans salonu vb. içermeyen binalar,

AKUSTİK PROJE

Mimari akustik proje nedir?

Mimari akustik proje, Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik (BGKKH) hükümlerine göre hazırlanan akustik proje ve detay çizimlerini, anahtar paftaları, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını değerlendirme raporlarını içerir akustik rapordan daha kapsamlıdır.

Akustik proje hangi yapılar için zorunludur?

Aşağıdaki binalar için ise akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanmalıdır;

– Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla konut binaları,

– Toplam inşaat alanı, 2000 m2 yi geçen ikiden fazla konut dışı binalar,

– Tiyatro, konferans, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım yapılması gereken binalar,

– A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar,

– Yönetmelikte geçen bina işlevlerinden, birden fazlasını içeren binalar

ve bunlar için ayrıca akustik rapor da düzenlenmesi gereklidir.

 

Akustik Rapor ve Akustik Proje Kimler Tarafından Hazırlanabilir?

D-1 Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip Akustik Uzmanı (mimar veya mühendis) düzenler. Türkiye’de akustik rapor hazırlayan firmalar arasında rekabetçi fiyat aralığımız, detaylı ve hızlı çözümlerimizle farkımızı gösteriyoruz.

Akustik rapor ve akustik proje fiyatları için projenin;

Kat adeti = (1, 2, 3,……)

İnşaat alanı =(100, 200, 500,….m2)

Kullanım amacı = (Konut, İş yeri, Okul, …….)

bize gönderin teklif verelim.

İLETİŞİM: 0530 728 72 35

 

Detaylı bilgi için iletişime geçin. 

    KAYNAK: BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
            BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI YÖNETMELİĞİ AÇIKLAMA VE UYGULAMA KLAVUZU